JE ADEM ALS DE BASIS VOOR ALLES

Een op de juiste wijze functionerende adem is de basis voor een gezond en evenwichtig leven. Onze optimale mogelijkheden hangen zelfs af van een goed functionerende adem. Een optimale adem brengt optimale vitaliteit en levenskracht. Veel van onze klachten vinden hun oorsprong in een niet juiste adem. Hyperventilatie is hiervan wel een van de bekendste.

Ook onrust in het denken is gerelateerd aan een niet goed werkende adem.

 

 

JE ADEM IS DE BRON VAN LEVEN

Het leven is afhankelijk van de adem. Zonder adem is er geen leven. Bij de geboorte begint de adem met een lange diepe inademing en aan het eind van het leven blazen we de -laatste- adem uit.

Het is niet alleen dat ademen belangrijk is, maar vooral ook hoe je ademt. Een juiste manier van ademen zal de weerstand verhogen en daarmee de gezondheid positief beïnvloeden. De invloed is echter niet alleen fysiek, ook het denken zal bij een goede adem tot rust komen. Adem is de verbinding tussen lichaam en bewustzijn.

 

Adem is meer dan zuurstof, waterstof en stikstof. Adem is de drager van levenskracht, prãna. Niet alleen zuurstof wordt door het bloed opgenomen, maar ook de prãnakrachten, de vitale levensenergie.

Adem is met recht de bron van leven, een gezond en vitaal leven.

 

 

HOE ADEMMASSAGE WERKT

In  5 sessies wordt de adem weer in een juist functioneren gebracht. Problemen als hyperventilatie en onrust behoren dan snel tot het verleden. Daarbij wordt geleerd hoe de adem werkt en hoe de adem die van slag is geraakt ook weer op eigen kracht in een juist ritme kan worden gebracht.

De toename van vitaliteit en rust zijn direct waarneembaar wanneer de adem in een juist ritme plaatsvindt.

De eerste sessie is tevens een intake, waarbij ook een verkennend gesprek plaatsvindt. Dit duurt ca 1 uur. De overige sessies duren ca ¾ uur.


Check onze agenda en de mogelijkheden hier


ONS OVERIGE AANBOD