DIT BEN IK

 

Na een leven werkzaam te zijn geweest in verschillende disciplines, variërend van reclame tot therapeutische zorg, heb ik begin deze eeuw besloten mijn kennis en ervaring op het gebied van yoga en meditatie aan te wenden en uit te breiden om mensen te ondersteunen bij hun zoektochten naar rust en evenwicht. Ik volgde de yogadocenten opleiding bij Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte in Bilthoven, met als specialisatie Chakrapsychologie. Naast de Ayurvedische massage basisopleiding bij Saswitha werd ik daar ook opgeleid door een indiase arts in de wat meer therapeutische kant hiervan. Een mooi werkvlak naast de kunstzinige therapeutische opleiding die ik eind vorige eeuw bij de Wervel in Zeist volgde. 

 

Ook in India ontving ik inwijdingen in massage, reiniging en mantrameditatie.

 

Vanaf 2001ontwikkelde ik AnantA Yoga Lifestyle Centrum in Dedemsvaart - samen met mijn inmiddels overleden echtgenoot-  en  sindsdien fungeer ik als dragende kracht achter alles wat bij AnantA wordt aangeboden. Yogalessen, Meditatiecursussen, Inzicht gevende Gesprekken, Ademmassage  zijn speerpunten. Daarnaast zijn er diverse bijeenkomsten en studiegroepen.

 

De afgelopen jaren volgde ik  een verdiepende Spiritual Teacher Training met NadaYoga(Klank) en Microchakra's ( een wezenlijke en verdiepende aanvulling op de Chakrapsychologie). Dit volgde ik ook bij Saswitha Opleiding, waar de training werd gegeven door Shyamji Bhatnagar, van het Chakra Institute in New York. Ik ervaar dit alles als verrijking van mijn leven en voel de grote vreugde in het delen van alles wat ik in mijn 72 levensjaren heb mogen ontvangen. Joy en Bliss zijn de sleutelwoorden in mijn leven en daar deel ik graag van uit!

 

Vanaf 4 juli 2019 is er een wijziging in mij  personalia! Die dag ben ik namelijk getrouwd met Henk Bosch, mijn nieuwe liefde die ik in april 2018 heb ontmoet. Ik heb besloten de naam van mijn in 2012 overleden echtgenoot, Frans Klomp, in mijn hart te sluiten en Henk zijn naam te dragen dus vanaf die dag is het Gea Bosch. 

Vanaf september 2020 betrekken we ons nieuw gebouwde huis met weer een prachtige yogaruimte!

 

 
 

 


Het verhaal over AnantA

 
 

ANANTA DE OORSPRONG

AnantA Yoga Lifestyle Centrum is twintig jaar geleden van start gegaan als centrum voor yoga, meditatie en persoonlijke ontwikkeling.

 

ANANTA DE PLEK

AnantA Yoga Lifestyle Centrum is gevestigd in een nieuw pand in het prachtige buitengebied van Dedemsvaart, in de wijk het Parcours. Er is een prachtige yogaruimte Op de 1e verdieping), massageruimte, een prachtige tuin waar bij mooi weer ook buiten yoga kan worden gegeven.

 

ANANTA DE NAAM

AnantA, is het Sanskrietwoord voor oneindige ruimte. En dat is precies wat je vindt bij AnantA Yoga Lifestyle Centrum, oneindige ruimte, voor jezelf.

 

MISSIE, VISIE EN STRATEGIE

Onze missie is het bieden van een plek en mogelijkheden om mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke en spirituele welzijn en ontwikkeling.

In onze visie dient er voor ieder mens ruimte te zijn om zichzelf in een breder perspectief te leren kennen en te ontwikkelen.

We doen dat door het praktiseren en delen van kennis op het gebied van yoga en meditatie, adem, leven en lifestyle. Zo hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling en het welzijn van een ieder die dat wenst.

 

PIJLERS

Yoga en Meditatie zijn de pijlers waarop de levensfilosofie, van waaruit bij AnantA wordt geleefd en gewerkt, rust. Daarbij staan adem en een inspirerende levenshouding centraal.

 

Jezelf ontmoeten begint bij de moed vinden om naar binnen te gaan en van daaruit in stilte jezelf te zien. De een-puntige aandacht van meditatie leert je dit kijken met zachtheid te verdragen.

 

Door toepassing van yoga met een goed functionerende adem, kunnen we lichaam en bewustzijn op elkaar af leren stemmen om zo in een beter evenwicht te komen.

 

Vanuit deze pijlers vind je bij AnantA een zo compleet mogelijk aanbod om het evenwicht in jezelf te herstellen en de rust en ruimte voor jezelf te hervinden.

 

 

ANANTA, HET TOTAAL CONCEPT VOOR WELZIJN

 

EEN FOTO-IMPRESSIE VAN ANANTA


Het principe van Dana en Seva

 
 

DANA (VRIJGEVIGHEID) EN SEVA (ONBAATZUCHTIGE DIENSTVERLENING)

DANA heeft een lange geschiedenis vanuit het Boeddhisme en het Hindoeisme, als een spirituele beoefening enerzijds en als een manier om geld in te zamelen anderzijds. Kosteloos onderricht maakte ondersteuning nodig voor diegenen die onderricht geven.

 

Dana staat voor: Vrijgevigheid, vriendelijkheid, openheid. Hoe dieper we de waarde van deze vrije wilsuiting beseffen, des te krachtiger wordt Dana. Het is uiteindelijk een spontaan jezelf schenken aan anderen, zonder onderscheid, door voortdurend een krachtig besef te hebben van de eenheid in alles.

Dana leert ons het belang van ons geldgedrag met ons geweten in overeenstemming brengen. Dana doet een appèl op eigen verantwoordelijkheid en redelijkheid. Eenvoudig uitgangspunt is: Je weet wat redelijk is en van daaruit doe je wat je kunt, niet meer en ook niet minder. Wat je doet, doe je graag en van harte, net zoals degenen die hun kennis en kunde met jou delen dat graag en van harte doen.

Dana is een systeem dat gebaseerd is op redelijkheid. Dana is een gift, geschonken vanuit het hart, in overeenstemming met ieders mogelijkheden en omstandigheden.

 

Drie zuiverheden van Dana:

  1. De zuiverheid van de gever: de gever is vrij van zelfzuchtige beweegredenen; het schenken houdt op bij het einde van de handeling. Je bent niet betrokken bij dat wat je gegeven hebt, je verwacht zelfs geen dank of dankbaarheid;
  2. De zuiverheid van de gave: er is geen gehechtheid meer aan dat wat geschonken is, of dit nu materieel of onstoffelijk is;
  3. De zuiverheid van de ontvanger van de gave: de gever ziet geen ontvanger; de ontvanger ziet de gave en de gever als één; er is geen onderscheid meer.

 

SEVA vindt haar oorsprong in het hindoeisme, als spirituele beoefening die reinigend werkt, het hart zuivert en karma oplost. Seva is een onbaatzuchtige hulp, belangeloos en met liefde gegeven.

 

DANA EN SEVA BIJ ANANTA

Een aantal activiteiten bij AnantA worden onder Dana aangeboden. De Dana opbrengsten bij AnantA komen volledig ten goede aan een goed doel.

Elk jaar wordt opnieuw bepaald welk doel of initiatief zal worden gesteund.

Seva kan worden beoefend bijvoorbeeld na de yogalessen bij het afwassen van kopjes.  En hulp bij alles wat wordt georganiseerd. Seva is geen verplichting, het is een mogelijkheid. Het vraagt geen moeite maar liefdevolle inzet.

 

 

ANANTA, HET TOTAALCONCEPT VOOR WELZIJN.