ALLES VOOR EEN MOOIER LEVEN

Om de zes á zeven weken (behoudens zomervakantie) is er een bijeenkomst op zaterdagochtend van 9.30 uur tot ca. 12.00 uur, waarbij de deelnemers met elkaar - onder begeleiding - uitwisselen over hun ervaringen en nieuwe inzichten opdoen. Alles gericht op de persoonlijke ontwikkeling tegen de achtergrond van de praktijk van alle dag. Kortom je bent op weg naar een mooier leven en je wordt het hele jaar door gesupport!

Deelname aan deze groep brengt je langzaam maar zeker dichter bij jezelf. Je krijgt zicht op je patronen en je mogelijkheden en je leert hoe je de mindset kunt aanpassen zodat het verwerkelijken van je mooiste leven binnen bereik komt!

Eén maal per jaar is het een gezamenlijke lunch. Bijdrage voor deelname aan deze groep is €25,- per maand. 

Wil je meer informatie over deze groep naam dan even contact